Login
Main menu
  • "No oblidis que els fruits ens pertanyen a tots, i que la terra no pertany a ningú" - Jean-Jacques Rousseau

  • "Els plantejaments radicals d'un segle constitueixen el sentit comú del següent" - Michel Seymour

  • "Necessitem conflictes d'idees i d'opinions per donar vitalitat i productivitat a la nosta societat" - Edgar Morin

  • "La democràcia sorgeix de la idea que si els homes són iguals en qualsevol aspecte, ho són en tots" - Aristòtil

  • "Si el s.XIX va ser el segle dels imperis i el s.XX el dels estats, el s.XXI serà el segle de les ciutats" - Wellington E. Web

FacebookTwitterLinkedin